sl2-3

Ambalaža za prehrambenu industriju PE/PP

Proizvodimo više vrsta ambalaže za prehrambenu industriju i to:
Polipropilenska, duplex i triplex ambalaža.
PP kese i flahovi za laka pakovanje,kao i duplex ambalaža PP/PE za zahtevnije kupce, itriplex PP/AL/PE za najzahtevnije kupce!
Polietilenska ambalaža
Kese za so, testenine, meso, sir, mleko, i ostale prehrambene proizvode.Folija za mleko se izrađuje za automatske i poluautomatske pakerice.Za automatske pakerice izrađuje se bela ili crno/bela folija. Takođe u ponudi imamo i kese za pakovanje celih pilića sa zaobljenim dnom (slika levo)Za svu ambalazu imamo ateste zdravstvene ispravnosti.